Greina på Skarnes

36 boenheter er bygd i Greina på Skarnes, hvorav 17 for salg og 19 for utleie. Samtlige boenheter er nå solgt eller utleid.

All utleie virksomhet blir administert igjennom www.hybel.no

Bæreiavegen 143 på Kongsvinger

I 2018 bygde og solgte vi disse to tomannsboligene i Bæreiavegen 143 på Kongsvinger.

Tomannsbolig Bergvegen

Vi samarbeider med Entreprenør Tormod Ånerud AS