Våre kommende prosjekter

bildet viser oversiktsbilde over tomter

Ullern Solside

De fleste tomtene er på over 1 dekar, er nærmest kvadratisk og dermed lette å utnytte med en raus utnyttelsesgrad på 30%

Tomtene ligger «tett på alt» og solrikt til noen få km fra Akershusgrensa og Norges største jobbmarked.

Vi samarbeider med Entreprenør Tormod Ånerud AS

Kontakt oss for mer informasjon